SIEĆ RECYKLINGU POJAZDÓW ABAR

SIEĆ RECYKLINGU POJAZDÓW (1 zł netto)
+ opłata stała roczna 50 zł netto

Przykładowy koszt: firma sprawdziła 30 pojazdów w ciągu roku = koszt to 30 * 1 zł netto + 50 zł netto opłata stała = całkowity koszt zapewnienia sieci to 80 zł netto.
Z uwagi na przepisy podatkowe, firmy które nie rozliczą się do 10 stycznia 2024 otrzymają fakturę zgodnie z umową. Przyjęta zostanie do rozliczenia maksymalna liczba pojazdów – 1000 sztuk, co po przeliczeniu będzie stanowiło kwotę 1000 zł netto + 50 zł netto opłaty rocznej. Firma ABAR Bardzo prosi o dotrzymanie terminu !!!
Logowanie klienta
W bieżącym 2020 roku nastąpiła zmiana rozliczeń obowiązku zapewnienia sieci. W poprzednich latach były to sprawozdania, które byłby wysyłane do połowy marca do GIOŚ.
Od 1 stycznia 2020 sprawozdania o obowiązku zapewnienia sieci należy składać poprzez system BDO.
Więcej informacji na stronie: https://bdo.mos.gov.pl

Dokumenty do pobrania:
telefon dyżurny do kontaktu w sprawie sieci
604-700-223    

Szanowni Państwo

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy (Art. 1 pkt 7-9 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.140 z późniejszymi zmianami.), które zniosły opłatę recyklingową i nałożyły obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów przez przedsiębiorców będących producentem, importerem lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu (wprowadzający pojazd). Nowym obowiązkiem zostały więc objęte podmioty sprowadzające zawodowo pojazdy używane. Wielkość sieci zbierania pojazdów uzależniona jest od liczby pojazdów wprowadzanych w ciągu roku na terytorium kraju. W przypadku wprowadzających nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku – sieć powinna składać się z co najmniej trzech stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, w tym co najmniej jednej stacji demontażu, położonych w różnych miejscowościach na terytorium kraju.

JAK WYPEŁNIĆ OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA SIECI ?

Wprowadzający pojazd ma dwie możliwości wywiązania się z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku: może on zapewnić sieć poprzez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów lub zawrzeć na piśmie umowę z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

UMOWA O ZAPEWNIENIU SIECI

Firma ABAR proponuje Państwu kompleksowe rozwiązanie, które pozwoli wprowadzającym pojazdy na teren kraju (nie więcej niż 1000 szt rocznie) wywiązanie się z ustawowego obowiązku. Wystarczy tylko podpisać z nami umowę o współpracy, która zagwarantuje importerowi bezpieczeństwo i wygodę kompleksowej usługi.

KOSZTY ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY

Odpłatność umowy odnośnie zapewnienia sieci zbierania pojazdów wynika ze stanowiska Ministra Środowiska znak: DP-II.024.11.2015.GW z dn. 22.12.2015 r. – przedsiębiorca wprowadzający pojazdy jest obowiązany zapewnić finansowanie kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji ponoszonych przez prowadzącego stacje demontażu. W związku z czym nasza Siec Stacji Demontażu Pojazdów ABAR proponuje stawkę która jest stawką symboliczną – 1 zł netto od każdego wprowadzonego pojazdu. Rozliczenia następować będą raz w roku - po zakończeniu danego roku kalendarzowego.

JAK PODPISAĆ UMOWĘ ?

Na górze strony znajduje się wzór umowy o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów, którą może podpisać każdy przedsiębiorca wprowadzający pojazdy w ilości nie większej niż 1000 pojazdów w ciągu roku.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą na warunkach określonych umową, należy do załączonego wzoru (do pobrania na górze strony) wpisać dane swojej firmy, wydrukować umowę w dwóch egzemplarzach, a następnie dwa egzemplarze umowy podpisanej (czytelnie) przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy wysłać pocztą na adres: AUTO-LEWANDOWSKI, ul.Waryńskiego 29, 87-860 Chodecz.

Do umów należy dołączyć kopertę wraz ze znaczkiem pocztowym, w której odesłany zostanie do Państwa jeden egzemplarz umowy podpisanej przez naszą firmę.

OBOWIĄZEK REJESTRACJI W GIOŚ

Jednocześnie przypominamy, że każdy wprowadzający pojazdy (w rozumieniu art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) obowiązany jest złożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54 zawiadomienie o podjęciu działalności w zakresie sprowadzania pojazdów – najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Zawiadomienie musi zawierać: W 2020 roku nastąpiła zmiana rozliczeń obowiązku zapewnienia sieci. Do tej pory były to sprawozdania, które do 15 marca należało wysłać do GIOŚ.

Od 1 stycznia 2020 sprawozdania o obowiązku zapewnienia sieci należy składać poprzez system BDO (należy zalogować się do BDO, zakładka sprawozdawczość -> sprawozdawczość o produktach....). Za rok 2023 składamy do 15 marca 2024 r.
Więcej informacji na stronie: https://bdo.mos.gov.pl

KIM JESTEŚMY ?

Auto Turbiak Auto Turbiak W 1996 roku Auto-Handel Turbiak rozpoczyna działalność od samego początku specjalizując się w sprzedaży części używanych do samochodów wszystkich marek. Siedziba firmy - Lubień Kujawski. W trosce o klienta w tym samym roku uruchomiony zostaje warsztat samochodowy. 1997 rok, to czas, kiedy zauważyliśmy znaczny problem ze złomowaniem aut na obszarze dawnego województwa włocławskiego. Firma zaczyna świadczyć usługi w zakresie kasacji pojazdów na podstawie upoważnienia Nr C-14 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W 1999 roku otwieramy oddział w Krzykosach zajmujący się wyłącznie sprzedażą części używanych. Od tamej pory oferujemy części samochodowe pochodzące z pojazdów przeznaczonych do kasacji oraz z importu używanych części z terenu Niemiec. Sprzedaż części jest realizowana bezpośrednio na terenie firmy jak również przez Internet. W 2011 roku otworzyliśmy Okręgową Stację Kontroli Pojazdów (CW/014) aby pełniej i na jeszcze wyższym poziomie obsłużyć naszych klientów. Zapewnienie komfortu właścicielowi pojazdu w trakcie badania technicznego lub serwisu jego pojazdu jest naszym priorytetem, który pozwala zdobywać nowych i podtrzymać pozytywne relacje ze stałymi Klientami firmy z Włocławka i okolic.

Auto Lewandowski Auto Lewandowski Jesteśmy wiodącą firmą zajmującą się kupnem, sprzedażą samochodów używanych oraz części. Firma istnieje na włocławskim rynku samochodowym pod nazwą AUTO HANDEL TOMASZ LEWANDOWSKI. Firma znajduje się w bliskim sąsiedztwie z drogą krajową nr 1. Na ogromnej powierzchni mieści się obszerny plac z kompleksem warsztatowo-biurowym. Całość objęta jest 24 godzinnym monitoringiem. Nad kosmetyką i stanem technicznym każdego samochodu czuwa specjalista w danej dziedzinie. Posiadamy w ofercie różne podzespoły do aut, skupujemy auta. Z pojazdów demontujemy wszelkie elementy, których stan pozwala na dalsze użytkowanie. Części takie przechowujemy w naszych magazynach lub bezpośrednio na placu firmy. Posiadamy własny plac i wykwalifikowaną kadrę. Pomimo segregacji części w magazynie może zdarzyć się, że danej części w nim nie ma. Wtedy dany podzespół jest wymontowywany na życzenie klienta.

ZLomobet Złomobet Złomobet to jedna z wiodących firm na rynku krajowym w zakresie kompleksowych rozwiązań związanych ze skupem, transportem oraz obrotem złomu, świadcząca także usługi montażu i demontażu konstrukcji stalowych, spełniając przy tym normy i wymagania jakościowe obowiązujące w Unii Europejskiej. Posiada stosowne uprawnienia do odbioru odpadów oraz nowoczesne i odpowiednio przygotowane zaplecze technologiczne, które służy do przechowywania, segregacji oraz przeróbki surowców wtórnych. Firma dysponuje wyspecjalizowaną kadrą o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu, oraz własną, profesjonalną bazą narzędziową i sprzętową, stale modernizowaną i rozbudowywaną, dzięki czemu jest w stanie sprostać oczekiwaniom każdego klienta.

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Jeżeli macie Państwo pytania, wątpliwości - bardzo prosimy o kontakt z nami - odpowiemy na wszystkie pytania
telefon do kontaktu w sprawie sieci:   604-700-223   lub   604 430 359
adres email do kontaktu:   siec@auto-turbiak.pl